Loại hình công ty là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi thành lập công ty. Loại hình công ty sẽ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm:

 • Tư cách pháp nhân: Công ty được coi là một chủ thể pháp lý độc lập, có quyền và nghĩa vụ dân sự đầy đủ. Tuy nhiên, mức độ tư cách pháp nhân của các loại hình công ty khác nhau.
 • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị tài sản do các thành viên cam kết góp hoặc thực góp vào công ty. Vốn điều lệ của các loại hình công ty khác nhau.
 • Trách nhiệm của thành viên: Trách nhiệm của thành viên công ty là phạm vi mà thành viên công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Trách nhiệm của thành viên của các loại hình công ty khác nhau.
 • Quản lý công ty: Cơ cấu quản lý của công ty là cách thức tổ chức quản lý công ty. Cơ cấu quản lý của các loại hình công ty khác nhau.
 • Thuế: Thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp phụ thuộc vào loại hình công ty.

Các loại hình công ty phổ biến ở Việt Nam

Ở Việt Nam, có 04 loại hình công ty phổ biến sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH): Có từ 02 đến 50 thành viên, mỗi thành viên chỉ chịu trách nhiệm về phần vốn góp của mình trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty cổ phần (CP): Có từ 03 đến 500 cổ đông, mỗi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về phần vốn góp của mình trong phạm vi số cổ phần đã mua.
 • Công ty hợp danh (HD): Có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung.
 • Công ty tư nhân (TN): Do một cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của công ty.

Lựa chọn loại hình công ty phù hợp

4c951c f11595c75bc04ecb81eece3944360c9amv2

Khi lựa chọn loại hình công ty, doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Số lượng thành viên: Nếu số lượng thành viên của công ty dự kiến ít hơn 50, doanh nghiệp có thể lựa chọn loại hình công ty TNHH hoặc công ty hợp danh.
 • Vốn điều lệ: Nếu vốn điều lệ của công ty dự kiến lớn hơn 01 tỷ đồng, doanh nghiệp có thể lựa chọn loại hình công ty cổ phần.
 • Mức độ rủi ro: Nếu doanh nghiệp muốn hạn chế rủi ro cá nhân, doanh nghiệp có thể lựa chọn loại hình công ty TNHH hoặc công ty hợp danh.
 • Mục đích kinh doanh: Mục đích kinh doanh của công ty cũng là một yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn loại hình công ty.

Một số lưu ý khi lựa chọn loại hình công ty

Doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau khi lựa chọn loại hình công ty:

 • Tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật về các loại hình công ty: Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật về các loại hình công ty để đảm bảo việc lựa chọn loại hình công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tư vấn của chuyên gia: Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của chuyên gia để được tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết luận

Lựa chọn loại hình công ty là một quyết định quan trọng khi Thành lập công ty . Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ các yếu tố liên quan để lựa chọn loại hình công ty phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

By admin